Algemene uitleg resultaat

  1. Scan is OK (0-40 punten)
  2. Scan moet bekeken worden door document helpdesk (41-80 punten)
  3. Not passed (81-100 punten)

 

Wilt u meer informatie over de resultaten van het verificatierapport, vraag dan een uitgebreid overzicht aan van alle mogelijke resultaten via het contactformulier.