Wat doet de scanner precies?

De scanner maakt 3 foto’s van het document: Een foto met gewoon wit lichtEen foto met Ultra Violet (UV) lichtEen foto met Ifra Rood (IR) licht Daarnaast leest de scanner de chip die in het document zit. Hiermee worden de echtheidskenmerken van een...

Wat zijn de aansluitspecificaties?

De scanner moet aangesloten worden op netstroom en het internet. Voor een snelle verwerking van een scan wordt een minimale bandbreedte van 10Mbps aangeraden. Als een directe verbinding met uw netwerk niet lukt, neemt u dan contact op met uw ICT-specialist en verwijs...