Algemene uitleg resultaat

Scan is OK (0-40 punten) Scan moet bekeken worden door document helpdesk (41-80 punten) Not passed (81-100 punten)   Wilt u meer informatie over de resultaten van het verificatierapport, vraag dan een uitgebreid overzicht aan van alle mogelijke resultaten via...

Algemeen en tips

Algemeen Activeer de scanner door uw vinger te laten rusten op de aan/uit knop.  Als op het display het vinkje verschijnt, kunt u scannen. Zodra het te scannen document op de juiste wijze op de scanplaat ligt, start de scanner automatisch met scannen.  De handleiding...

Hoe haal ik het resultaat op?

a. PWFD-verificatieportaalNaast de notariële software, stelt PWF Diensten ook een verificatieportaal beschikbaar. Ook hier kunt u het scanresultaat ophalen. Om te kunnen inloggen op het verificatieportaal heeft u uw KNB debiteurnummer nodig in combinatie met de API...

Welke documenten kunnen wel/niet gescanned worden?

De verificatievoorziening is in staat de wettelijke identiteitsdocumenten uit een groot aantal landen te controleren op echtheidskenmerken. De landen in onderstaande overzichten worden ondersteund. Als een document wordt geverifieerd dat niet ondersteund wordt, dan...